19 octombrie 2016 - SEMINAR: Noile prevederi ale Legii privind achizițiile publice

12 октября 2016 198

Formator: Eugenia Eni, șef Direcția metode de achiziție din cadrul Agenției Achiziții Publice

Legea nouă privind achiziţiile publice a intrat în vigoare din 1 mai 2016, ea fiind adoptată în scopul transpunerii Directivelor Europene în domeniul achizițiilor publice.

Sesiunea I. Achiziții publice. Aspecte comparative între Legea nr. 96 din 13.04.2007 și Legea nr. 131 din 03.07.2015. Legislatia secundara.

Sesiunea II. Transparenta achizitiilor publice. Procedurile de achizitie publica. Tipuri de proceduri.

Sesiunea III. Documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publica. Criteriile de calificare si temeiurile de excludere din cadrul procedurii de achizitie, cerinte de calitate si de mediu, criterii de atribuire a contractului de achizitii publice.

Sesiunea IV. Depunerea ofertelor/candidaturilor, evaluarea ofertelor/candidaturilor; decizia de atribuire a contractului; termene, erori comune în oferte. Contractul de achizitie publica. Gestionarea contestatiilor formulate în procesul de achizitie publica.

FORMATOR: Eugenia Eni, șef Direcție metode de achiziție din cadrul Agenției Achiziții Publice

Limba de lucru: română

Data: 19 octombrie 2016

Durata cursului: 8 ore academice (1 zi)

Locul desfășurării: Camera de Comerț și Industrie a RM, bd. Șt. cel Mare, 151.

Taxa de participare: 600 lei

La finele training-ului participanţii vor primi Adeverinţa CCI a RM.

Informații suplimentare și înscrieri: Rodica Dimitriu, tel./fax: (022) 23-52-94, e-mail:  seminar@chamber.md

http://training-center.md/ro/traininguri/finante/noile-prevederi-ale-legii-privind-achizitiile-publice