1 iulie 2016 - Congresul Avocaţilor din Republica Moldova

30 june 2016 90

Casa Sindicatelor, str. 31 August 1989, nr. 129, mun. Chișinău

Congresul anual al avocaților va avea loc la 1 iulie 2016, la Casa Sindicatelor, str. 31 August 1989, nr. 129, mun. Chișinău.

Începutul înregistrării delegaţilor - orele 09:00

Începutul lucrărilor - orele 10:00.

ORDINEA DE ZI:

1. Raportul anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților

2. Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină

3. Raportul anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat

4. Raportul anual privind activitatea Comisiei de cenzori

5. Aprobarea bugetului anual al Uniunii Avocaților pentru anul 2016

6. Aprobarea Codului deontologic al avocaţilor

7. Aprobarea Fondului de solidaritate

8. Chestiunea privind reprezentarea Uniunii Avocaţilor în litigii

9. Chestiunea privind taxa la examinarea cererii cu privire la admiterea în profesia de avocat a persoanelor specificate la art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură în mărime de 5000 lei

10. scutirea avocaţilor veterani şi decani de plata contribuţiilor

11. Diverse