Contract de arenda a terenului agricol

03 january 2021 27

Salut! Poate fi desfacut contractul de arenda a unui teren agricol incheiat pe 5 ani? Contractui a fost incheiat prin primarie.

Lawyer comments 1

Download discussion
Anatolie Ceban
  • Legal consultant
  • Civil law
  • Criminal law
  • Labour law
  • Family law
  • Traffic violations

Bună ziua, dnu Valeriu ! Potrivit prevederilor Codului Civil, conform normelor menționate mai jos, se poate desface (rezoluționa) contractul de arendă, însă apar careva consecințe privind despăgubirile pe care le poate cere arendașul.
Articolul 1297. Încetarea arendei

(1) Arenda încetează odată cu expirarea termenului pentru care a fost convenită.

(2) Încetarea arendei... mai detaliat înainte de termen are loc în conformitate cu legea sau contractul.

Articolul 1298. Rezoluțiunea arendei

(1) Afară de alte cazuri prevăzute de lege sau contract, arendatorul are dreptul de a declara rezoluțiunea arendei dacă arendașul:

a) nu a notat arenda în registrul bunurilor imobile sau, după caz, nu a înregistrat contractul în registrul contractelor de arendă în termenul prevăzut la art. 1293 alin. (5);

b) refuză fără justificare să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract;

c) a înrăutățit starea bunurilor astfel, încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului arendei.

(2) Arendașul are dreptul să declare rezoluțiunea arendei în cazul în care:

a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract, nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate, cu excepția cazului în care aceste împrejurări sînt imputabile arendașului;

b) bunurile arendate au ajuns într-o stare inutilizabilă din cauza unor evenimente în afara controlului său.

Articolul 1299. Consecințele rezoluțiunii arendei unui teren

Dacă rezoluțiunea arendei unui teren agricol are loc pînă la încheierea anului agricol, arendatorul este obligat să plătească arendașului valoarea fructelor care, deși încă neseparate, vor putea fi separate înainte de sfîrșitul anului în condițiile unei gospodăriri normale. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul și datoriile părților la momentul rezoluțiunii arendei.

04 january 2021