Datorie la credit

16 july 2021 242

Buna ziua. Am un credit de la o companie nebancara pe care nu l-am achitat timp de 2 ani. Acum ma suna un numar de la judecatorie si imi zice sa achit datoria timp de o saptamana. De la 2.500 lei datoria a ajuns la 50.000 lei. Chiar e posibil sa te sune de la judecata? Eu nu am primit niciun document de la judecatorie. Cum e posibil sa te telefoneze de la.judecata si sa-ti dea termen de achitare o saptamana?

Lawyer comments 1

Download discussion
  • Legal consultant
  • Civil law
  • Criminal law
  • Family law
  • Labour law

Buna d-na Aliona, DVS ați apelat cu mesajul mai mult timp în urmă, eu întîmplător am dat de mesaj. Mai în scut nu poate de la judecată să vă contacteze pe telerfon referitor la achitarea sumei. SVD a dreptate, pe cauza civilă statutl DVS e părătă, în cazul DVS conform... mai detaliat Coduluyi de procedură civilă Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar. V-a fi mai bine, dacă DVS o să trimiteți o cerere în adresa judecătorie de unde locuiți, cu simplă întrebare. Eu pot să vă ajut cu întocmirea cererii, apelați la E-maiul, viberul sau mă contactați la telefonul 068669950.

24 july 2021