Deces în urma unui accident de muncă

24 november 2022 28

Bună ziua! Rog să-mi recomandați un avocat care a avut câștig de cauză în procese pe marginea accidentelor la locul de muncă. În cazul meu e vorba de accident fatal.

Lawyer comments 1

Download discussion
Andrei Domenco
  • Advocate
  • Civil law
  • Criminal law
  • Family law
  • Traffic violations
  • Labour law

Bună ziua,

Orice câștig de cauză depinde de mai mulți factori, ori fiecare caz este unul individual săvârșit în circumstanțe diferite. De aceea ar fi absurdă o asemenea specificație.
Avocatul urmează să analizeze multiaspectual circumstanțele cauzei pentru a aprecia posibilitățile existente și posibila strategie.

25 november 2022