Decesul fondatorului Intreprinderii Individuale

04 january 2021 60

Fondatorul Intreprinderii Individuale a decedat. Darile de seama lunare si cele anuale nu pot fi prezentate. Intreprinderea este platitor de TVA. Ce consecinte pot urma?

Lawyer comments 1

Download discussion
Gheorghe Iudin
  • Advocate
  • Business law

Buna ziua.
Legea privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice si intreprinzatorilor individuale, și anume art.31. Încetarea calităţii de întreprinzător individual
(1) Activitatea întreprinzătorului individual încetează:
c) în cazul decesului confirmat prin hotărîre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;

Prin urmare, mostenitorii fondatorului urmează să informeze... mai detaliat Agentia Servicii pblice și SFS cu privre la incetarea calittii de intreprinzator individual.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121167&lang=ro#

04 january 2021