Hotarare de judecata fara instiintare si citare

09 july 2019 130

Buna ziua. In 2017 am luat un credit de la o organizatie de microfinantare. In aprilie 2018 am achitat procente si penalitati la acea data, dupa care nu am mai achitat nimic. Recent, am fost instiintat de la serviciu ca a fost primita o scrisoare de executare, dupa care am aflat ca instanta de judecata a luat hotarare pe acest caz in lipsa mea. Dar eu nici nu am stiut nimic, compania nu mi-a trimis nici scrisoare de reziliere a contractului nici informatie ca va da dosarul in judecata, dar absolut nimic - nici macar un telefon!
De la judecatorie tot nu am primit nicio citatie oficiala, absolut nimic, nu am avut macar sansa de a ataca hotarirea la Curtea de Apel, pentru ca nu am stiut nimic de aceasta hotarare.
Deci intrebarea este urmatoarea: de la pronuntarea hotararii au trecut peste 2 luni deja. Atacarea putea fi facuta in 30 de zile de la publicare. Cum procedez acum? Dupa parerea Dvs., din cele relatate mai sus, au fost respectate toate procedurile conform legii? Multumesc.

Lawyer comments 1

Download discussion
Nicolae Ilco (Calin)
  • Paralegal
  • Civil law
  • Labour law
  • Family law
  • Real estate law
  • Other violations

Salutare

În cazul Dvs. aţi putea încerca să faceţi uz de art. 116, Codul de Procedură Civilă şi, să atacaţi cu apel hotărîrea primei instanţe:

Articolul 116. Repunerea în termen
(1) Persoanele care, din motive întemeiate, au omis termenul de îndeplinire... mai detaliat a unui act de procedură pot fi repuse în termen de către instanţă.
(2) Cererea de repunere în termen se depune la instanţa judecătorească care efectuează actul de procedură şi se examinează în şedinţă de judecată. Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor însă nu împiedică soluţionarea repunerii în termen.
(3) La cererea de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea îndeplinirii actului. Totodată, trebuie efectuat actul de procedură care nu a fost îndeplinit în termen (să fie depusă cererea, să fie prezentate documentele respective etc.).
(4) Repunerea în termen nu poate fi dispusă decît în cazul în care partea şi-a exercitat dreptul la acţiune înainte de împlinirea termenului de 30 de zile, calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură.
(5) Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea de repunere în termen poate fi atacată cu recurs. Încheierea prin care s-a făcut repunerea în termen nu se supune recursului.

Motivaţi repunerea în termen prin faptul că a avut loc încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural, deoarece cauza a fost judecată de instanţă în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată (art. 388, Codul de Procedură Civilă).

Servus

09 july 2019