În Republica Moldova motorul vehiculului se consideră piesă?

09 february 2021 39

La moment în RM poate schimba motorul unui autovehicul fără a reperfecta actele autovehiculului? Care lege reglementează aceasta procedura?

Lawyer comments 1

Download discussion
Serghei Sandu
  • Advocate
  • Civil law
  • Labour law
  • Family law
  • Business law
  • Other areas

În anul 2017 Guvernul a aprobat Hotărîrea nr. 423, prin care s-a dispus excluderea
cîmpului P5 din Certificatul de înmatriculare a vehiculului în care era înscris numărul
motorului. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 814 din 11.11.2020 (în vigoare din 20.11.2020) au fost modificate pct. 125, lit. b din Regulamentul circulaţiei rutiere şi pct.... mai detaliat 26 şi 28 din Regulamentului cu privire la supravegherea tehnică exercitată de Inspectoratul Naţional de Securitate Publică, în baza acestora datele motorului nu mai sunt întregistrate în paşaportul tehnic al vehiculului şi nu fac obiectul controlului din partea inspectorilor INSP.

10 february 2021