Partajarea averii între frați

21 november 2019 60

Buna ziua! În 2004 a decedat mama, tata a fost în închisoare vreo 10 ani și actele pe casa așa și au rămas pe mama până în prezent. Eu (fratele mai mic) doresc să îmi iau parte din casa părintească (acolo sta sora mai mare cu familia ei). Cum pot acționa din punct de vedere legal ca să împart casa cu tata și sora sau nu știu în genere de la ce să încep în situația dată.

Lawyer comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Advocate
  • Civil law
  • Family law
  • Real estate law
  • Business law
  • Other areas
  • Criminal law
  • Labour law
  • Other violations

Buna!

În primul rând trebuie să vă adresați în instanța de judecată, în dependență de circumstanțele cazului, fie în procedura specială pentru constatarea locului deschiderii succesiunii și a acceptării succesiunii prin intrarea în posesia de facto a bunurilor, fie în procedura acțiunii civile împotriva notarului care va elibera un răspuns prin... mai detaliat care vă refuză deschiderea dosarului succesoral pe motivul omiterii termenului de 6 luni de adresare la notar.
Abia după ce obțineți o hotărâre judecatorească, ulterior mergeți la notar să deschideți procedura succesorală, obțineți certificatul de moștenitor care îl înregistrați la Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice.
După ce ați înregistrat dreptul de proprietate în baza certificatului de moștenitor solicitați de la Agenția Servicii Publice eliberarea unui extras și împreună cu ceilalți coproprietari conveniți asupra modului de partaj și sumei cuvenite fiecăruia. În cazul în care nu ajungeți la o soluție fiecare dintre coproprietari va fi în drept să-acționeze pe restul în instanța de judecată.

21 november 2019