Pensie de la statul roman?

27 june 2018 23

Buna ziua. Daca am cetatenie romana si am grupa de invaliditate de gr. 2 moldoveneasca, pot sa-mi fac sa primesc pensie de la statul roman?

Lawyer comments 1

Download discussion
Valentina Cliucinicov
  • Legal consultant
  • Civil law
  • Labour law
  • Family law
  • Real estate law
  • Business law

Bună ziua Cristina, da .
Conform acordului bilateral dintre RM și România în domeniul securității sociale, Cele două Părți contactante își recunosc reciproc toate actele, documentele sau certificatele de orice fel, necesare pentru aplicarea prezentului Acord, așa cum au fost eliberate de autoritățile emitente, fiind scutite de cerința legalizării.
... mai detaliat În cazul stabilirii pensiei de dizabilitate în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:
- buletinul de identitate,
- carnetul de muncă,
- diploma de studii superioare la secţia zi realizată pînă la 01.01.1999,
- diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat,
- livretul militar (după caz),
- certificatul de căsătorie (după caz),
- certificatul/adeverinţa de naştere a copilului (după caz),
- certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor (după caz),
- copia certificatului de schimbare a numelui, prenumelui (după caz),
- alte documente ce confirmă stagiul de cotizare, în conformitate cu pct.70 al Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 165 din 21.03.2017, - adeverinţele, extrasele din ordine, contul personal al angajatului în care se reflectă salariul calculat lunar, schema de încadrare şi alte documente ce conţin informaţii referitoare la perioada de muncă.
- raportul medical detaliat, inclusiv cotorul certificatului dizabilităţii şi capacităţii de muncă,
- referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE, copia contului bancar), indicând valuta în care să fie efectuat transferul.
Sper că informatia va fi utila!
succese

29 june 2018