Sechestru de card salarial

16 august 2021 56

Buna ziua. Executorul judecatoresc a pus sechestru pe cardul pe care primesc salariul oficial din cauza unui credit neachitat. Am fost la executor și am vorbit ca să oprească doar 20 de procente din salariu și să-mi deblocheze cardul. Au trecut 12 zile de la data cererii și tot nu a fost deblocat cardul. Am fost iarăși la executor și tot îmi spune să aștept. Executorul procedează corect sau nu?

Lawyer comments 1

Download discussion
  • Legal consultant
  • Civil law
  • Criminal law
  • Family law
  • Labour law

Buna dl. Ion, eu am o întrebare ce dovadă ai, că ai apelat de 2 ori le executor, credcă n-ai așa ceva.Eu te orientez cum să procedezi mai departe, scrii o cerere oficială din numele tă pe numele executorului, cu indicarea adresei lui și o trimiți scrisoarea oficial pe pioștă... mai detaliat recomendată. la tine se întoarce avizul semnat deja de executor sua de ajutorul lui. Ai să ai document de confirmare, că ai apelat, timp de o 30 zile lucrătore executorul e obligat să-ți răspundă, dacă el e ” deștept ” și n-o să vree să-ți răspundă, este articol în Codul contravențional, adica administrativ Articolul 71. Încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare
(1) Încălcarea intenţionată a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie sau a celor cu privire la petiţionare
se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(2) Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate
se sancţionează cu amendă de la 27 la 33 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Trebue să procedezi de fiecare dată așa și nu alt fel, fiindcă în istanță yu ytrbue să ai probe, că ai apelat, dar executorul a fost obraznic și n-a reacționat de loc.

16 august 2021