Sotul a luat un credit si nu l-a rambursat

16 november 2023 3

Buna ziua! Sotul a luat un credit in marime de 20.000 lei de la o companie de microfinantare. A achitat ratele o perioada, apoi nu a mai putut sa achite si a incetat! Recent, la adresa socrilor a venit scriosoare precum ca sotul are de achitat 48.000 lei! Pot eu sa fiu penalizata in locul lui, sau sa ma puna pe mine sa sting datoria mentionata, ori sa nu pot iesi din tara din cauza acestei datorii?

Lawyer comments 1

Download discussion
  • Legal consultant
  • Civil law
  • Criminal law
  • Family law
  • Labour law

Buna d-na Magdalena, instanța de judecată nu poate să vă oblige pe DVS să achitați ceva, dacă n-ați fost implicată direct în așa tranzacție. După pronunțarea hotărârei de incasarea silită, executorul judecătoresc o să încerce pe DVS să vă atragă la achitarea creditului ( pînă când de 46 000 lei,... mai detaliat dar o să fie suma cu mult mai mare ). Executorul o să trebuiască să acumeleze date ( probe ) referitor la atribuția DVS la acest credit. Executorii încearcă să se foloseasească de prevederile Codului familiei Articolul 20. Proprietatea în devălmăşie a soţilor.

(1) Bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăşie, conform legislaţiei.

(2) Sînt proprietate în devălmăşie bunurile procurate din contul:

a) veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi din:

- activitatea de muncă;

- activitatea de întreprinzător;

- activitatea intelectuală;

b) premiilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.);

c) altor mijloace comune.

(3) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile mobile şi imobile, valorile mobiliare, depunerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comerciale, care au fost construite, constituite, procurate sau făcute din contul mijloacelor comune, precum şi alte bunuri dobîndite în timpul căsătoriei, chiar dacă sînt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.

(4) Dreptul la proprietate în devălmăşie se extinde şi asupra soţului care nu a avut un venit propriu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educaţia copiilor sau din alte motive temeinice.

(5) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile care au fost dobîndite din ziua încheierii căsătoriei pînă în ziua încetării acesteia. Instanţa judecătorească este în drept, în baza cererii soţului interesat care nu este vinovat de desfacerea căsătoriei, să declare bunurile dobîndite de către el în perioada cît soţii au dus gospodării separate proprietate a acestuia.
Eu vă propun să apelați la viberul meu de pe telefonul +373686650 pentru a comunica mai profund.

17 november 2023