Stabilirea paternitatii

15 june 2021 31

Bună ziua! Am avut o relație din care s-a născut un copil. Nu am fost casatorita cu tatal copilului si nici nu a fost scris ca tata in certificat, a refuzat sa-l creasca. Copilul a împlinit 18 ani si ar vrea sa-l cheme in judecata pentru stabilirea paternitatii. Cine poate să ne ajute cu un sfat?

Lawyer comments 2

Download discussion
Serghei Goriță
 • Legal consultant
 • Civil law
 • Criminal law
 • Labour law
 • Family law
 • Traffic violations

Bună ziua, Angela !
Informație utilă pentru cazul Dvs. linkul de mai jos .
https://servicii.gov.md/ServicePrint.aspx?id=a32f1e5b-ac19-40cd-be0d-ca12458bff11

15 june 2021
Serghei Goriță
 • Legal consultant
 • Civil law
 • Criminal law
 • Labour law
 • Family law
 • Traffic violations

Adaugator , din Codul Familiei :
Articolul 48. Stabilirea paternităţii în instanţa judecătorească

Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau... mai detaliat a copilului însuşi la atingerea majoratului.

Articolul 49. Contestarea paternităţii (maternităţii)

(1) Paternitatea (maternitatea) poate fi contestată numai pe cale judecătorească de către persoanele înscrise drept tată sau mamă sau de către persoanele care sînt mama sau tatăl firesc al copilului, de către copil la atingerea majoratului, de către tutorele (curatorul) copilului. În cazul în care în privința părintelui este instituită o măsură de ocrotire judiciară, se aplică prevederile art. 4852 şi 4853 din Codul civil.

(2) Cererea privind contestarea paternităţii (maternităţii) poate fi depusă timp de un an din momentul cînd una din persoanele enumerate la alin.(1) a aflat sau trebuia să fi aflat despre înscrierea privind paternitatea (maternitatea) sau din momentul atingerii majoratului, în cazul unui minor.

(3) Nu au dreptul să conteste paternitatea:

a) soţul care şi-a dat acordul scris la fecundarea artificială sau implantarea embrionului soţiei;

b) persoana care a fost înscrisă drept tată al copilului în baza declaraţiei comune a acesteia şi a mamei copilului sau în baza declaraţiei proprii, dacă în momentul depunerii acesteia ştia că nu este tatăl firesc al copilului.

15 june 2021