Unde să mă adresez ca fostul meu partener să achite pensie alimentara?

25 september 2020 166

Buna. Am fost într-o relație cu un bărbat. Ambii eram in Anglia. M-am intors acasă în luna ianuarie, fiind însărcinată. Ne-a părăsit, copilul nu vrea să-l recunoască. Acum bebelușul are 3 luni. Mă întrețin doar din ajutorul pentru copii (640 lei), plus familia mă ajută. Unde pot scrie o cerere pentru pensie alimentară? Nu am fost căsătoriți. copilul este in familia mea. Va mulțumesc!

Lawyer comments 2

Download discussion
  • Advocate trainee
  • Civil law
  • Labour law
  • Business law

Bună ziua,
Pentru a obliga tatăl care nu recunoaște copilul să achite pensia de întreținere sunt necesari următorii pași:
1. expediați o scrisoare către tată prin care îi cereți să se prezinte la Oficiul Stării Civile pentru a depune o declarație de recunoaștere a paternității;
2. vă adresați în instanța de judecată de la domiciliul... mai detaliat Dvs cu o cerere prin care solicitați ca instanța de judecată să stabilească paternitatea și să încaseze pensia de întreținere.

26 september 2020
  • Legal consultant
  • Civil law
  • Criminal law
  • Family law
  • Labour law

D-na Elena, colega mea a acentuat corect, nu mai este un no, DVS trebue de o dată să vă adresați în instanța de judecată cu o cerere Articolul 47. Stabilirea provenienţei copilului

(1) Provenienţa copilului de la mamă (maternitatea)... mai detaliat se stabileşte în baza documentelor care confirmă naşterea copilului de la mamă într-o instituţie medicală.

(2) În cazul cînd copilul nu este născut într-o instituţie medicală, maternitatea se stabileşte pe baza documentelor medicale, a depoziţiilor martorilor sau pe baza altor probe.

(3) Copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau decesului soţului mamei copilului are ca tată pe soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul.

(4) Prezumţia de paternitate a soţului (fostului soţ) poate fi înlăturată printr-o declaraţie a soţilor (foştilor soţi) depusă personal. În cazul în care soţii (unul din ei) nu se pot prezenta personal, declaraţia se autentifică notarial şi se expediază la organul de stare civilă.

(5) Paternitatea copilului născut în afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului, depusă la organul de stare civilă.

(6) În cazurile cînd mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută ori cînd nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărîrea instanţei judecătoreşti dacă lipseşte un astfel de acord.

(7) Declaraţia comună a mamei şi tatălui copilului privind paternitatea poate fi depusă la oficiul de stare civilă şi pînă la naşterea copilului. Am o singură întrebare, cum copilul la 3 luni să-l recunoască pe tatăl lui, e ceva ne normal. Instanța poate să-l oblige să treacă expertiza la DNC și mai apoi dacă se stabilete, că el este tata copilulu, DVS o să fiți în drept să ceriți pensia alimentară în acewiaț solicitare, succese.

Articolul 48. Stabilirea paternităţii în instanţa judecătorească

Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului.

26 september 2020