Cat costa arenda unui hectar de teren silvic?

27 мая 2021 29

Doresc sa iau in arenda un hectar de teren silvic. Cat o sa ma coste? Cum se calculeaza arenda?

Комментарии юристов 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Адвокат
  • Гражданское право
  • Право недвижимости
  • Экономическое право
  • Дорожные правонарушения
  • Иные отрасли

Buna
La moment arendă constituie 315 lei/ha pentru terenurile arendate în scopuri de gospodărire cinegetică şi 19092,37 lei/ha pentru terenurile arendate în scopuri de recreere.

28 мая 2021

buna ziua dl Vitalie,va multumesc pentru raspuns,dar cum cu legea
Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabileşte în funcŃie
de destinaŃia terenurilor arendate. Ea constituie nu mai puŃin de 2% şi nu mai mult de
10% din preŃul normativ al pămîntului calculat pentru destinaŃia respectivă,

TARIFE

pentru calcularea preţului normativ al... mai detaliat pămîntului

(pentru o unitate grad-hectar) în lei
III. Excluderea terenurilor din categoriile

de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale

fonduIui silvic, precum şi din circuitul agricol 19873,34
Daca se ea 10% din pretul nominal apoi un hectar de pamint silvic anual esa ca costa 1987?

28 мая 2021