Cat costa arenda unui hectar de teren silvic?

27 may 2021 29

Doresc sa iau in arenda un hectar de teren silvic. Cat o sa ma coste? Cum se calculeaza arenda?

Lawyer comments 2

Download discussion
Vitalie Onofrei
  • Advocate
  • Civil law
  • Real estate law
  • Business law
  • Traffic violations
  • Other areas

Buna
La moment arendă constituie 315 lei/ha pentru terenurile arendate în scopuri de gospodărire cinegetică şi 19092,37 lei/ha pentru terenurile arendate în scopuri de recreere.

28 may 2021

buna ziua dl Vitalie,va multumesc pentru raspuns,dar cum cu legea
Plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabileşte în funcŃie
de destinaŃia terenurilor arendate. Ea constituie nu mai puŃin de 2% şi nu mai mult de
10% din preŃul normativ al pămîntului calculat pentru destinaŃia respectivă,

TARIFE

pentru calcularea preţului normativ al... mai detaliat pămîntului

(pentru o unitate grad-hectar) în lei
III. Excluderea terenurilor din categoriile

de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale

fonduIui silvic, precum şi din circuitul agricol 19873,34
Daca se ea 10% din pretul nominal apoi un hectar de pamint silvic anual esa ca costa 1987?

28 may 2021