Datorii acumulate în legătură cu imobilul comun după pronunțarea divorțului

24 ноября 2020 138

Buna ziua! Sunt divorțata din 2015. Impreuna cu fostul sot avem un imobilul, conform actelor cadastrale acesta este obținut prin donație si este divizat în 1/2 partea mea si 1/2 partea soțului. Partajarea averii nu a avut loc. Eu nu locuiesc în imobilul vizat din 2015, acum locuiesc în Chișinău. Aici am viza de reședință. Pot cere partajarea imobilului. Ce facem cu datoriile acumulate în legătură cu imobilul după pronunțarea divorțului, adică în perioada când eu nu am locuit acolo?

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Адвокат
  • Гражданское право
  • Право недвижимости
  • Экономическое право
  • Дорожные правонарушения
  • Иные отрасли

Buna
partajul puteți solicita, cît ține de datorii, aici se va da bătălia, urmează să probați lipsa unei tangențe cu acel imobil(posesia și folosința), astfel cel ce a folosit imobilul urmînd să își asume cheltuielile.
Posibilități de partaj: prin răscumpărarea de soț a cotei, sau scoaterea întreg bunului la vînzare și partajul... mai detaliat sumei obținute, doar că ar fi cazul să notificați distribuitorii de servicii comunale că, persoana responsabilă de datorii, este celălat coproprietar. Oricum acest segment vă va cauza probleme, care, în lipsa unui acord cu soțul, va demara în acțiune în instanța de judecată.

25 ноября 2020