Datorii acumulate în legătură cu imobilul comun după pronunțarea divorțului

24 november 2020 132

Buna ziua! Sunt divorțata din 2015. Impreuna cu fostul sot avem un imobilul, conform actelor cadastrale acesta este obținut prin donație si este divizat în 1/2 partea mea si 1/2 partea soțului. Partajarea averii nu a avut loc. Eu nu locuiesc în imobilul vizat din 2015, acum locuiesc în Chișinău. Aici am viza de reședință. Pot cere partajarea imobilului. Ce facem cu datoriile acumulate în legătură cu imobilul după pronunțarea divorțului, adică în perioada când eu nu am locuit acolo?

Lawyer comments 1

Download discussion
Vitalie Onofrei
  • Advocate
  • Civil law
  • Real estate law
  • Business law
  • Traffic violations
  • Other areas

Buna
partajul puteți solicita, cît ține de datorii, aici se va da bătălia, urmează să probați lipsa unei tangențe cu acel imobil(posesia și folosința), astfel cel ce a folosit imobilul urmînd să își asume cheltuielile.
Posibilități de partaj: prin răscumpărarea de soț a cotei, sau scoaterea întreg bunului la vînzare și partajul... mai detaliat sumei obținute, doar că ar fi cazul să notificați distribuitorii de servicii comunale că, persoana responsabilă de datorii, este celălat coproprietar. Oricum acest segment vă va cauza probleme, care, în lipsa unui acord cu soțul, va demara în acțiune în instanța de judecată.

25 november 2020