Cota-parte din bunul proprietate comună în devălmășie

21 july 2020 26

Buna ziua. Pot procura cota parte a sotiei din bunul imobil dobândit in timpul căsătoriei? Care este procedura?

Lawyer comments 1

Download discussion
Vitalie Onofrei
  • Advocate
  • Civil law
  • Real estate law
  • Business law
  • Traffic violations
  • Other areas

Buna
pentru inceput necesar acordul soției, daca acesta există, mergeți la notar, daca nu sunteți divorțați, procurarea nuva avea mare rezultate, or bunul obținut se va considera proprietate comuna a soților(iar).
Întocmiți un contract matrimonial, sau divorț pentru a nu mai apărea drept coproprietari.

21 july 2020